LEDENLOGIN key

02 juni 2021
vanaf 20:30

online

Deze activiteit werd ingevuld door
HAK Dijle en Netevallei


Terug naar het overzicht

MFO Covid-19 vaccinatie
Focus op regio vaccinatiecentrum Putte


Let op! Deze activiteit is reeds afgelopen.

krachten bundelen voor een hogere vacccinatiegraad bij (risico)doelgroepen in het kader van Covid-vaccinatie’

 

De recente COVID-19 pandemie heeft geleid tot een wereldwijde gezondheids- en economische crisis. Momenteel is de vaccinatiestrategie volop aan de gang in de vaccinatiecentra.  Dit brengt enorme logistieke en communicatieve uitdagingen met zich mee om iedereen correct te informeren, te sensibiliseren en te vaccineren.

We geloven sterk in de sensibiliserende en ondersteunende rol van lokale zorgverleners om de  vaccinatiegraad bij COVID-19 te verhogen en van de campagne een succes te maken. Via een interdisciplinaire communicatie tussen huisarts en huisapotheker bespreken we de pro-actieve sensibilisatie en ondersteuning van chronische zieken. Verder is er ook aandacht voor thuisvaccinatie en farmacovigilantie.

Joke Opsomer, apotheker van Meduca, modereert deze avonden en zal ook de populatiemangers van VC Putte en VC Mechelen aan het woord laten. 

Je bent vrij om je in te schrijven voor het overlegmoment dat jou het beste past, maar elke MFO is specifiek gericht op 1 vaccinatiecentrum en bijhorende praktische afspraken voor de betrokken regio.

Wanneer?

         Woensdag 26 mei 2021 met gastspreker Goele Drijkoningen, populatiemanager VC Mechelen

         Woensdag 2 juni 2021 met gastspreker Sanne Nieuwenhuis, programma- en populatiemanager VC Putte

Inhoud?

· Rolverheldering van eerste lijn zorgverleners in het kader van Covid-19 vaccinatie en verhogen inzicht in vaccinatiestrategie en werking Vaccinatiecentrum

·     Bespreken van casussen: voorbeelden uit de praktijk

·     Samenvatten gemaakte afspraken binnen de regio

Hoe deelnemen?

Het aantal deelnemers is beperkt en inschrijving verplicht. Daarom vragen we om je vóór 20 mei in te schrijven, via onze online kalender. 

Enkele dagen voor de MFO plaatsvindt, ontvang je een email met de deelnemerslink.

 

Accreditering voor apothekers en huisartsen wordt aangevraagd.

 

Volg ons vanaf nu op Social Media

Met dank aan onze sponsors